Sektörler

Yolsuzlukla Mücadele & Rüşvet Politikamız

Yolsuzlukla Mücadele & Rüşvet Politikamız
Şirketimiz yasalara ve etik kurallara bağlılığının gereği olan yükümlülükleri her koşulda yerine getirir. Dahası, bunların uygulanmasından kendisini sorumlu tutar. Yasaların, yönetmeliklerin, şirket prensiplerinin, etik kuralların ihlali de dâhil olmak üzere, kuşku uyandıran konuların açıklığa kavuşturulmasını sağlar.
Şirketimiz, vergi kaçırma, yolsuzluk, rüşvet teklif etme, mali raporlarda devleti yanıltma vb. faaliyetler içerisinde yer almaz.
Şirket çalışanları, görev ve yetkilerini hiçbir şekilde kişisel ve özel çıkar sağlamak üzere kendilerinin, ailelerinin veya 3. kişilerin yararına kullanamazlar.
Şirket çalışanları bilerek veya isteyerek unvan veya görevini kötüye kullanmak suretiyle, karşılıklı anlaşma, kandırma veya zorlama yoluyla kendisine, ailesine veya 3. kişilere doğrudan doğruya veya aracı eliyle ya da her ne ad altında olursa olsun çıkar sağlayamaz veya vaat ettiremezler.
Şirket çalışanları tarafından, kamu görevlisine resmi bir işlemle bağlantılı olarak şahsi menfaat veya üçüncü bir kişi adına menfaat sağlanması, teklif edilmesi, vaat edilmesi kesinlikle yasaktır.
Rüşvet, çıkar çatışması, dolandırıcılık, kara para aklama, rekabete dayalı uygulamalar teklif eden, yetki veren kişinin şirketin aktiflerini kullanmak için kendi yetkisi dışında hareket etmesi ve böylece şirkete zarar vermesi halinde, Disiplin Kurulu tarafından ceza gerektiren eylem olarak değerlendirilir, gerekli yaptırım uygulanır.

Cengiz YILMAZTÜRK
CEO


Copyright © 2017 by Mla Lojistik. Tüm Hakları Saklıdır.