Sektörler

Davranış Bazlı Güvenlik Politikamız

Davranış Bazlı Güvenlik Politikamız
Bu politikanın temeli, güvensiz insan davranışlarını belirleyerek, takip etmek ve ortadan kaldırmak için kullanılan Davranış Odaklı Güvenlik Programının üst yönetimde dâhil olmak üzere tüm Mla Lojistik çalışanları tarafından uygulanacağının taahhüdünü içermektedir. Mla Lojistik genelinde oluşturulan operasyonel ve destek süreçlerinde yapılan davranış odaklı risk değerlendirmeleri, güvenlik kültürünün temeli olan insan davranışlarını hedef almaktadır. Oluşturulan sistem içerisinde güvensiz insan davranışları planlı veya plansız denetimlerle belirlenir ve sonuçları ilgili tüm paydaşlarla paylaşılır ve alınması gereken aksiyonlar gerçekleştirilir.

MLA LOJİSTİK çalışan sağlığını ve iş güvenliğini etkileyen riskli davranışların azaltılması, güvenli davranışların benimsetilmesi amacıyla Davranış bazlı güvenliğin başarılı bir şekilde uygulanması ve geliştirilmesi için çalışanların aktif katılımını destekler, uygunsuzlukların bildirilmesini teşvik eder güvenlik kültürünün yerleştirebilmesi için ihtiyaç ve gereksinimlere göre tüm süreçlerini planlar.

Kuruluşumuzun istisnasız tüm paydaşları, bu gerekliliklere bağlı kalarak tüm süreçlerimizi en iyi şekilde yönetmeyi ve gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçlarla kurduğumuz Davranış Odaklı Güvenlik Programını sürekli iyileştirmeyi ve yıllık olarak belirlenen hedeflerine ulaşmayı kabul ve taahhüt ederiz.


Cengiz YILMAZTÜRK
CEO


Copyright © 2017 by Mla Lojistik. Tüm Hakları Saklıdır.